وتوی قطعنامه شورای امنیت برای قطع نسل کشی در غزه توسط امریکا، بازتاب فساد چای و بازگشت محمدرضا گلزار به تلیزیون از عناوین روزنامه های امروز است.

صفحه اول روزنامه های یکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲

وتوی قطعنامه شورای امنیت برای قطع نسل کشی در غزه توسط امریکا، بازتاب فساد چای و بازگشت محمدرضا گلزار به تلیزیون از عناوین روزنامه های امروز است.

About admin

admin

دیدگاهتان را بنویسید