خط لوله گوره – جاسک، گام بلند برای توسعه مناطق محروم

[ad_1] پراکندگی جغرافیایی فقر همواره بازتابی از توزیع نامتناسب امکانات اقتصادی و سیاست‌گذاری‌های تمرکزگرایانه است که منجر به تفاوت فاحش در توسعه منطقه‌ای و اقتصاد خانوار مناطق کمتر برخوردارشده و...