جوجه‌تیغی ۳ برابر شهرهرت فروخت / نارگیل یک پله بالاتر از گیج‌گاه ایستاد

تسنیم نوشت:بررسی فروش سینماها از ابتدای هفته تا روز گذشته نشان می‌دهد فیلم سینمایی جوجه‌تیغی سه برابر شهرهرت در این دوره مخاطب بیشتر داشته و سایه سنگین فسیل بر فروش تازه‌واردهای جدول اکران ادامه دارد.

درحالی از روز گذشته دو فیلم چرا گریه‌نمی‌کنی و سلفی با رستم به جمع فیلم‌های درحال اکران اضافه شد که آنطور که آمارهای رسمی نشان می‌دهد از ابتدای هفته تا پایان هشتمین روز از آذرماه ۱۴۰۲ مجموعاً ۴۹۰۵۹۶ نفر از هموطنان برای دیدن فیلم‌های مورد علاقه خود که روی پرده سینماهای سراسر کشور بودند بلیت تهیه کرده و در ۱۱۲۵۵ سانس روی صندلی‌های سالن‌ها نشستند که این تعداد بلیت فروخته شده مجموعاً ۱۶۵ میلیارد و ۹۱۱ میلیون و ۲۸۰ هزار ریال به گیشه‌ها واریز کرد.

این درحالی است که اگر عملکرد یک هفته قبل‌تر سینماها را براساس آمارهای رسمی مدنظر داشته باشیم باشیم با روند نزول ۹.۴۲ درصدی تعداد مخاطبان روبرو می‌شویم، به این دلیل که در دوره ۲۷ آبان تا دومین روز از آذرماه مجموعاً ۵۴۱۶۷۱ نفر از هموطنان برای دیدن فیلم مورد علاقه خودشان در ۱۲۲۷۲ سانس بلیت سینما تهیه کرده‌اند که این تعداد بلیت فروخته شده درآمدی معادل ۱۸۶ میلیارد و ۱۰۲ میلیون و ۲۳۰ هزار و ۲۵ ریال داشته است.

از سوی دیگر اگر به عملکرد و تازه وارد جدول اکران پاییزی سینماهای سراسر کشور نگاه دقیق‌تری داشته باشیم می‌بینیم که دو فیلم توانسته‌اند مجموعاً در ۲۴ ساعت اول اکرانشان نظر ۹۰۳ مخاطب را در ۶۲ سانس اکران به خود جلب کنند و مجموعاً رقمی معادل ۳۸۶ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال درآمد به نام خود ثبت کنند.

اما اگر عملکرد انفرادی هرکدام از این دو تازه وارد را بررسی کنیم؛ چرا گریه نمی‌کنی در نخستین روز اکران توانست نظر ۱۸۳ مخاطب در ۲۱ سانس را جلب کند تا درآمدی معادل ۱۰۱ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال به نام خود کرده باشد و سلفی با رستم نیز با جلب نظر ۷۲۰ مخاطب برای ۴۱ سانس درآمدی معادل ۲۸۴ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال درآمد کسب کرد.

به این ترتیب با یک دودوتای سرانگشتی مشخص می‌شود که سلفی با رستم در مقایسه با چرا گریه نمی‌کنی توانسته سهم بیشتری از مخاطبان در نخستین روز اکران را به خود اختصاص دهد و شاهد مثالی غیرقابل انکار برای جایگاه ژانر کودک در مقایسه با سایر ژانرها است.

به این ترتیب اگر تقویم آغاز اکران فیلم‌های روی پرده را ۱۴ روز عقب بکشیم تازه وارد جوجه‌تیغی خودنمایی می‌کند که در این مدت اکران توانسته در ۲۷۷۷ سانس اکران نظر ۹۸۳۱۶ نفر را به خود جلب کند و درآمدی معادل ۴۴ میلیارد و ۵۰۸ میلیون و ۴۴۵ هزار ریال در کارنامه داشته باشد که براساس این آمارها توانسته در حدود دو هفته اکرانش از گیج گاه و نارگیل۲ پیشی بگیرد.
جوجه‌تیغی ۳ برابر شهرهرت فروخت / نارگیل یک پله بالاتر از گیج‌گاه ایستاد

چه‌خبر از عملکرد هفتگی

حال اگر از مقایسه فیلم‌ها در دوره‌ موردنظر بگذریم نوبت به بررسی عملکرد انفرادی ۲۰ فیلم درحال اکران می‌رسد که در نگاه اول مشخص است که ده فیلم نخست جدول پرمخاطب‌ها بیش از ۹۸ درصد کل مخاطبان از چهارمین روز تا پایان هشتمین روز آذرماه ۱۴۰۲ را به خود اختصاص داده‌اند و نیم دیگر فیلم‌ها روی هم تنها ۱.۹۵۵ درصد مخاطبان دوره را به خود جلب کرده‌اند.

براساس آمارهای ثبت شده هتل با سهم ۴۴.۵۲ درصدی از کل مخاطبان دوره مورد نظر با فروش ۲۱۸۴۱۴ بلیت برای ۳۷۲۹ سانس اکران توانسته درآمدی معادل ۷۷ میلیارد و ۲۶۵ میلیون و ۱۵ هزار ریال در صدر جدول پرمخاطب‌ها از ابتدای هفته است و به دنبال آن انیمیشن بچه‌زرنگ با ۹۸۱۹۴ مخاطب معادل ۲۰.۰۱۵ درصد از کل مخاطبان برای ۱۶۲۲ سانس درآمدی معادل ۲۶ میلیارد و ۵۱ میلیون و ۷۱۰ هزار ریال جایگاه دوم را به نام خود کرد.

فسیل هم با فروش ۴۸۱۸۴ بلیت یعنی معادل ۹.۸۲ درصد از کل مخاطبان برای ۱۱۱۶ سانس درآمدی معادل ۱۷ میلیارد و ۴۶۴ میلیون و ۳۰ هزار ریال داشت تا جایگاه سوم پرمخاطب‌های دوره را به خود اختصاص دهد و جوجه تیغی به عنوان یکی از تازه‌واردهای فهرست اکران که تنها حدود دو هفته از اکرانش گذشته با فروش ۲۹۷۳۶ بلیت سهم ۶.۰۶ درصدی از کل مخاطبان دوره را به خود اختصاص داده تا در ۹۲۶ سانس اکران درآمدی معادل ۱۱ میلیارد و ۳۹۸ میلیون و ۷۸۵ هزار ریال داشته باشد و جایگاه چهارم را در اختیار گیرد.

در همین حال نارگیل۲ هم با جلب نظر ۲۶۲۹۷ مخاطب که معادل ۵.۳۶ درصد از کل مخاطبان دوره بود برای ۵۸۴ سانس اکران درآمدی معادل ۷ میلیارد و ۷۶۸ میلیون و ۴۹۰ هزار ریال داشت تا به این ترتیب جایگاه پنجم را به نام خود کرده باشد و ششمین رتبه با سهم ۳.۶۶ درصدی از کل مخاطبان برای ۷۶۹ سانس اکران و درآمد ۶ میلیارد و ۲۱۷ میلیون و ۶۵ هزار ریالی به گیج‌گاه رسید.

اما حدود ۸ صبح با سهم ۲.۸۸ درصدی از کل مخاطبان یعنی فروش ۱۴۱۴۴ بلیت برای ۶۰۴ سانس اکران با درآمدی معادل ۵ میلیارد و ۶۷۶ میلیون و ۶۱۵ هزار ریال به جایگاه هفتم بسنده کرد تا عامه پسند با سهم ۲.۷۴ درصدی معادل ۱۳۴۵۷ بلیت فروخته شده برای ۵۷۸ سانس اکران و درآمدی معادل ۵ میلیارد و ۵۴۴ میلیون و ۱۲۵ هزار ریال در جایگاه هشتم پرمخاطب‌ها قرار گیرد.

شهرهرت هم با فروش ۹۶۹۶ بلیت که معادل ۱.۹۷ درصد از کل مخاطبان دوره مورد نظر برای ۳۷۷ سانس اکران بود درآمدی معادل ۳ میلیارد و ۴۰۵ میلیون و ۳۵۰ هزار ریال داشت تا جایگاه نهم و سرهنگ‌ثریا هم با فروش ۵۰۲۳ بلیت که معادل ۱.۰۲ درصد از کل مخاطبان برای ۴۲۱ سانس اکران بود درآمدی معادل یک میلیارد و ۷۶۳ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال داشت تا جایگاه دهم را به نام خود کرده باشد.

البته جنگل پرتقال هم با فروش ۴۱۳۴ بلیت برای ۲۳۵ سانس اکران درآمدی معادل یک میلیارد و ۶۹۶ میلیون و ۲۰۵ هزار ریال داشت تا رتبه یازدهم را تجربه کند و اخت‌الرضا هم با فروش ۲۵۰۱ بلیت برای ۱۰۹ سانس اکران و درآمد ۶۲۹ میلیون و ۶۷۰ هزار ریال به جایگاه دوازدهم بسنده کند و هولیا که اثری مشترک ایران و ترکیه است نیز با فروش ۱۴۰۲ بلیت برای ۹۰ سانس و درآمد ۴۷۲ میلیون و ۳۷۰ هزار ریال به جایگاه سیزدهم رسید.

تازه وارد سلفی با رستم که تنها ۲۴ ساعت از آغاز اکرانش در دوره مورد نظر گذشته بود با جلب توجه ۷۲۰ مخاطب برای ۴۱ سانس اکران توانست درآمدی معادل ۲۸۴ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال را تجربه کند تا از جایگاه چهاردهم کارش را شروع کرده باشد و چرا گریه‌نمی‌کنی هم که از دیروز اکرانش آغاز شده بود نیز با فروش ۱۸۳ بلیت برای ۲۱ سانس اکران درآمدی معادل ۱۰۱ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال داشته باشد تا از پانزدهمین جایگاه رقابت با سایر فیلم‌های درحال اکران را آغاز کرده باشد.

در همین حال ستاره‌بازی فیلم مشترک ایران و آمریکا با فروش ۱۹۳ بلیت برای ۴ سانس درآمدی معادل ۶۵ میلیون و ۴۵۰ هزار ریال داشت تا جایگاه شانزدهم پرمخاطب‌های دوره مورد نظر را به نام خود کرده باشد و پس از آن آهو با فروش ۱۷۶ بلیت برای ۲۴ سانس اکران و درآمد ۶۵ میلیون و ۳۲۵ هزار ریالی جایگاه هفدهم را در اختیار گرفت.

اما هجدهمین جایگاه با فروش ۱۶۷ بلیت برای ۲ سانس اکران و درآمد ۳۷ میلیون و ۴۵۰ هزار ریالی به آهنگ دونفره رسید و پس از آن زنبور کارگر با فروش ۸ بلیت برای یک سانس اکران درآمدی معادل ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال داشت تا در جایگاه یکی مانده به آخر یعنی نوزدهم قرار گیرد و رتبه آخر هم با فروش تنها ۵ بلیت در ۲ سانس اکران و درآمدی معادل یک میلیون و ۲۲۵ هزار ریال به فیلم بی‌مادر رسید.

۲۲۰

About admin

admin

دیدگاهتان را بنویسید