تفاوت مدرسه رفتن بچه‌ها از دوران قاجار تا دهه ۶۰/ عکس

اطلاعات آنلاین نوشت: این عکس‌ها دوران مدرسه قدیمی با خود یک تاریخ را حمل می‌کنند.

در دل هر عکس روایتی از فرهنگ، اقتصاد، سیاست و … نهفته است و تغییرات یک جامعه را بیان می‌کند. عکس‌هایی از مدارس، دانش‌آموزان و معلمان در ایران از دوران قاجار و … از روزنامۀ اطلاعات آن زمان به دست آمده که سیر تحول کشور را نشان می‌دهد.

تفاوت مدرسه رفتن بچه‌ها از دوران قاجار تا دهه ۶۰/ عکس

تفاوت مدرسه رفتن بچه‌ها از دوران قاجار تا دهه ۶۰/ عکس

تفاوت مدرسه رفتن بچه‌ها از دوران قاجار تا دهه ۶۰/ عکس

245245

About admin

admin

دیدگاهتان را بنویسید