ببینید | ملا احمد نراقی؛ روحانی که فقط به صدور فتوا بسنده نمیکرد!

مبلغ نوشت: ملا احمد نراقی در ماجرای جنگ ایران و روس موضعی فعالانه داشت و تنها به صدور فتوای جهاد بسنده نکرد و خود شخصاً در منطقه آذربایجان و جبهه های جهاد حاضر شد.

به گزارش «مبلغ»- ملا احمد نراقی, از جمله عالمانِ زمان شناس بود که چراغ فروزان علم و معرفت را در عصر خود فروزان نگه داشت. این دانشمند گران قدر در طول عمر پر برکت خویش با گفتار و نوشتارش از کیان اسلام ناب محمدی(ص) پاس داری کرد که در ادامه روایتی کوتاه را خواهیم دید.

About admin

admin

دیدگاهتان را بنویسید