ببینید | انسان توسعه خواه ایرانی و اسلامی بعد از انقلاب تعریف نشد / جنگ فرصت پرداختن به توسعه را از ایران گرفت

عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و علوم اجتماعی معتقد است، بعد از انقلاب انسان ایرانی اسلامی تعریف نشد، و جنگ نیز فرصت فکر کردن به آن و تدوین برنامه توسعه مبتنی بر آن را از ما دریغ کرد. طاهری کیا می گوید بعد از جنگ نیز یک واقعه بسیار مهم رخ داد و آن این که همان اتفاقی که در دولت های بعد از مشروطه رخ داده بود، در دولت سازندگی نیز تکرار شد و آن این که دوباره متولی اصلی توسعه دولت شد و به واسطه آن نیروهای زیادی از جامعه‌ی ما بعد از انقلاب به بازی گرفته نشدند.

دریافت 16 MB ببینید | طاهری‌کیا: در انقلاب 57 انسان شیعی ایران را از انسان آریایی پس گرفت/با مشخص نبودن تعریف انسان ایرانی اسلامی توسعه ممکن بود؟
ببینید | کلیسا در قرون وسطی اجازه پیشرفت علمی نمی داد / چگونه غرب از قرون وسطی و حاکمیت کلیسا به رنسانس و توسعه رسید؟
ببینید | شکست نظامی سخت ایران از روسیه و سوال مهم عباس میرزا درباره هوشیار سازی ایرانیان
ببینید | چرا ایرانیان قدرت نوآوری خود را از دست دادند؟
ببینید | تحقق توسعه ناموزون زیر سرنیزه دولت رضاشاهی

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا