گبرلو منتقد و مجری سابق تلویزیون در برنامه زنده گفت: همین جبهه پایداری و اقای جلیلی باعث تعطیلی شبانه برنامه هفت در سال ۹۴ شدند و دقیقا شبیه همین خانومی که اخیرا گفتند ممکلت مال ماست! پس بقیه مردم چه کاره هستند؟ دریافت 8 MB 264 33

ببینید | افشاگری مجری سابق تلویزیون از نقش جلیلی و جبهه پایداری در تعطیلی یک برنامه/ واکنش به جمله «مملکت مال حزب‌اللهی‌هاست»

گبرلو منتقد و مجری سابق تلویزیون در برنامه زنده گفت: همین جبهه پایداری و اقای جلیلی باعث تعطیلی شبانه برنامه هفت در سال ۹۴ شدند و دقیقا شبیه همین خانومی که اخیرا گفتند ممکلت مال ماست! پس بقیه مردم چه کاره هستند؟

دریافت 8 MB

264 33

About admin

admin

دیدگاهتان را بنویسید