مهر نوشت:«هنوز فردایی هست» نه تنها گیشه سینماهای ایتالیا را تسخیر کرده بلکه بحث‌هایی در سراسر کشور به راه انداخته است.

یک فیلم واقعی از زندگی زنان گیشه ایتالیا را تسخیر کرد

مهر نوشت:«هنوز فردایی هست» نه تنها گیشه سینماهای ایتالیا را تسخیر کرده بلکه بحث‌هایی در سراسر کشور به راه انداخته است.

About admin

admin

دیدگاهتان را بنویسید