پدال نوشت: شرکتی امریکایی بوم تکنولوژی‌، در حال توسعهٔ هواپیمای مافوق صوت جدید با کاربری عمومی است. این پروژه به نام اورچر (Overture) اولین پرواز خود را در سال ۲۰۲۷ انجام می‌دهد و می‌تواند با سرعت ۲۱۰۰ کیلومتر بر ساعت پرواز کند.

پرواز با جت مافوق صوت برای مسافران ممکن شد!

پدال نوشت: شرکتی امریکایی بوم تکنولوژی‌، در حال توسعهٔ هواپیمای مافوق صوت جدید با کاربری عمومی است. این پروژه به نام اورچر (Overture) اولین پرواز خود را در سال ۲۰۲۷ انجام می‌دهد و می‌تواند با سرعت ۲۱۰۰ کیلومتر بر ساعت پرواز کند.

About admin

admin

دیدگاهتان را بنویسید