تظاهرات حمایت از فلسطین،محکومیت اسحاق جهانگیری به خاطر شکایت قالیباف و... از تیترهای مطبوعات امروز است.

صفحه اول روزنامه های یکشنبه ۲۸آبان ۱۴۰۲

تظاهرات حمایت از فلسطین،محکومیت اسحاق جهانگیری به خاطر شکایت قالیباف و… از تیترهای مطبوعات امروز است.

About admin

admin

دیدگاهتان را بنویسید