تداوم حمله صهیونیستها به بیمارستانها در غزه و ردصلاحیت چهره های میانه رو توسط هیاتهای اجرایی برای انتخابات مجلس از تیترهای مطبوعات امروز است.

صفحه اول روزنامه های شنبه 20 آبان

تداوم حمله صهیونیستها به بیمارستانها در غزه و ردصلاحیت چهره های میانه رو توسط هیاتهای اجرایی برای انتخابات مجلس از تیترهای مطبوعات امروز است.

About admin

admin

دیدگاهتان را بنویسید