بازگشت لایحه حجاب به مجلس، شهادت یک مستشار نظامی ایران در سوریه، ادامه موضعگیریها علیه رفتر روسها با جزایر سه گانه و... از تیترهای مطبوعات امروز است.

صفحه اول روزنامه های سه شنبه ۵دی۱۴۰۲

بازگشت لایحه حجاب به مجلس، شهادت یک مستشار نظامی ایران در سوریه، ادامه موضعگیریها علیه رفتر روسها با جزایر سه گانه و… از تیترهای مطبوعات امروز است.

About admin

admin

دیدگاهتان را بنویسید