سقر رئیسی به عربستان و پیامدهای حذف برنامه مربوط به فلسطین در شبکه افق از موضوعات امروز روزنامه هاست.

صفحه اول روزنامه های دوشنبه 22آبان1402

سقر رئیسی به عربستان و پیامدهای حذف برنامه مربوط به فلسطین در شبکه افق از موضوعات امروز روزنامه هاست.

About admin

admin

دیدگاهتان را بنویسید