دیدار رهبر حماس با رهبر معظم انقلاب، .اکنش به اظهارنظر چهره نزدیک به جبهه پایداری در باره اینکه"مملکت مال حزب اللهی هاست" و... از تیترهای مطبوعات امروز است.

صفحه اول روزنامه‎‎‎های دوشنبه 15آبان 1402

دیدار رهبر حماس با رهبر معظم انقلاب، .اکنش به اظهارنظر چهره نزدیک به جبهه پایداری در باره اینکه"مملکت مال حزب اللهی هاست" و… از تیترهای مطبوعات امروز است.

About admin

admin

دیدگاهتان را بنویسید