شرایط ازدواج با مسیحیان چیست

مبلغ نوشت: آیت الله خامنه ای به بیان شرایط «ازدواج مرد و زن مسلمان و مسیحی» پرداختند که تقدیم حضور علاقمندان می گردد.

به گزارش «مبلغ»_حضرت آیت الله خامنه ای به بیان حکم «ازدواج مرد و زن مسلمان و مسیحی» پرداختند که تقدیم حضور علاقمندان می گردد. * ازدواج مرد و زن مسلمان و مسیحی سؤال: آیا ازدواج مرد مسلمان با زن مسیحی یا زن مسلمان با مرد مسیحی صحیح است؟ جواب: ازدواج (دائم یا موقت) زن مسلمان با مرد مسیحی باطل است و نیز ازدواج دائم مرد مسلمان با زن مسیحی بنا بر احتیاط واجب باطل می باشد اما ازدواج موقت مرد مسلمان با زن مسیحی با رعایت شرایط شرعی اشکال ندارد. درباره ازدواج زن یا مرد مسلمان با سایر اهل کتاب نیز احکام گذشته جاری است.

شرایط ازدواج با مسیحیان چیست

About admin

admin

دیدگاهتان را بنویسید