ارتش جمهوری آذربایجان رزمایشی را با هواپیماهای بدون سرنشین تهاجمی Bayraktar AKINCI (TIHA) ساخت ترکیه انجام داده‌است.

سلاح ترکیه‌ای در دست ارتش جمهوری آذربایجان/ فیلم

ارتش جمهوری آذربایجان رزمایشی را با هواپیماهای بدون سرنشین تهاجمی Bayraktar AKINCI (TIHA) ساخت ترکیه انجام داده‌است.

About admin

admin

دیدگاهتان را بنویسید