تلسکوپ فضایی جیمز وب، اوج فناوری رصد نجومی، بار دیگر توانایی بی نظیر خود را نشان داد. تیمی از ستاره شناسان اروپایی، با کمک های قابل توجهی از موسسه نجوم در «KU Leuven»، از تلسکوپ وب برای کشف اسرار یک سیاره فراخورشیدی منحصر به فرد، WASP-107b استفاده کرده اند. آنها کشفی کرده اند که درک ما از شکل گیری و تکامل سیاره ها را تغییر می دهد.

جیمزوب چیزهای عجیبی را در یک سیاره کشف کرده‌است!

تلسکوپ فضایی جیمز وب، اوج فناوری رصد نجومی، بار دیگر توانایی بی نظیر خود را نشان داد. تیمی از ستاره شناسان اروپایی، با کمک های قابل توجهی از موسسه نجوم در «KU Leuven»، از تلسکوپ وب برای کشف اسرار یک سیاره فراخورشیدی منحصر به فرد، WASP-107b استفاده کرده اند. آنها کشفی کرده اند که درک ما از شکل گیری و تکامل سیاره ها را تغییر می دهد.

About admin

admin

دیدگاهتان را بنویسید