مهر نوشت:یک‌نویسنده افغانستانی گفت: با سرمایه گذاری مناسب و مدیریت هوشمندانه فضای رقابتی، می‌توان به قرار گرفتن جایزه جلال آل احمد در کنار نوبل، من‌بوکر، گوته، پولیتزر، گنکور و... امیدوار بود.

جایزه جلال می‌تواند کنار نوبل ادبیات قرار بگیرد

مهر نوشت:یک‌نویسنده افغانستانی گفت: با سرمایه گذاری مناسب و مدیریت هوشمندانه فضای رقابتی، می‌توان به قرار گرفتن جایزه جلال آل احمد در کنار نوبل، من‌بوکر، گوته، پولیتزر، گنکور و… امیدوار بود.

About admin

admin

دیدگاهتان را بنویسید