بازداشت و تحویل تتلو به ایران و سخنرانی رئیسی در دانشگاه شهیدبهشتی از تیترهای اصلی مطبوعات امروز است.

تیتر های اصلی روزنامه های 5شنبه 16 آذر 1402

بازداشت و تحویل تتلو به ایران و سخنرانی رئیسی در دانشگاه شهیدبهشتی از تیترهای اصلی مطبوعات امروز است.

About admin

admin

دیدگاهتان را بنویسید