بازتاب سحنان مهم ظریف در باره جنگ غزه در روزنامه های امروز جایگاه خاصی دارد.

تصویر صفحه اول روزنامه های 5شنبه 18 آبان

بازتاب سحنان مهم ظریف در باره جنگ غزه در روزنامه های امروز جایگاه خاصی دارد.

About admin

admin

دیدگاهتان را بنویسید