قمر اقیانوسی سیاره زحل به نام «انسلادوس» یکی از موضوعات مورد بحث و بررسی دانشمندان امروزی است، قمری که سال ۲۰۱۷ و در مأموریت کاسینی به دست آمد. منبع: ایسنا دریافت 2 MB 266 35

ببینید | وجود بلوک‌های سازنده حیات در قمر «انسلادوس»

قمر اقیانوسی سیاره زحل به نام «انسلادوس» یکی از موضوعات مورد بحث و بررسی دانشمندان امروزی است، قمری که سال ۲۰۱۷ و در مأموریت کاسینی به دست آمد. منبع: ایسنا

دریافت 2 MB

266 35

About admin

admin

دیدگاهتان را بنویسید