عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و علوم اجتماعی دغدغه مشروطه خواهان را تولید دولت مدرنی می داند که مبتنی بر عدالت، تحت نظر مجلس و قانون شکل بگیرد و آزادی را برای همگان به ارمغان بیاورد، از نظر او در این فرمول زندگی مردم جایی نداشت، از این رو توسعه در وضعیت ایران به توسعه سیاسی منتهی شد. دریافت 14 MB ببینید | راستی آزمایی یک ادعا؛ آیا اسرائیل قادر به نابودی حماس خواهد بود؟ ببینید | در دهه 60 نمی‌خواستیم مردم را آزار بدهیم! ببینید | چرا قبل از زلزله آسمان روشن می‌شود؟ /توضیحات استاد پژوهشگاه بین‌المللی زلزله ببینید | پشتیبانی نظامی امریکا از اسرائیل کم کم به پایان می رسد؟ ببینید | آیا ترکیه در روابط با اسرائیل تجدیدنظر کرده است؟

ببینید | طاهری کیا: توسعه در عصر مشروطه به توسعه سیاسی منتهی شد / در توسعه سیاسی زندگی روزمره مردم جایی نداشت

عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و علوم اجتماعی دغدغه مشروطه خواهان را تولید دولت مدرنی می داند که مبتنی بر عدالت، تحت نظر مجلس و قانون شکل بگیرد و آزادی را برای همگان به ارمغان بیاورد، از نظر او در این فرمول زندگی مردم جایی نداشت، از این رو توسعه در وضعیت ایران به توسعه سیاسی منتهی شد.

دریافت 14 MB ببینید | راستی آزمایی یک ادعا؛ آیا اسرائیل قادر به نابودی حماس خواهد بود؟
ببینید | در دهه 60 نمی‌خواستیم مردم را آزار بدهیم!
ببینید | چرا قبل از زلزله آسمان روشن می‌شود؟ /توضیحات استاد پژوهشگاه بین‌المللی زلزله
ببینید | پشتیبانی نظامی امریکا از اسرائیل کم کم به پایان می رسد؟
ببینید | آیا ترکیه در روابط با اسرائیل تجدیدنظر کرده است؟

About admin

admin

دیدگاهتان را بنویسید