ببینید| خوردن علفهای حیاط کلیسا با دعوت یک کشیش برای دیدن معجزه مسیح!

به گزارش «مبلغ»- کشیشی از آفریقای جنوبی در شهر پرتوریا به پیروانش گفته است علف حیاط کلیسا را بخورید تا معجزه حضرت مسیح را ببینید!!

About admin

admin

دیدگاهتان را بنویسید