معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت: رئیسی دستور داده در سیاست فیلترینگ بررسی مجدد شود. منبع: چندثانیه دریافت 2 MB 265 33

ببینید | ادعای معاون اجرایی رئیس‌جمهور از دستور تازه رئیسی درباره فیلترینگ

معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت: رئیسی دستور داده در سیاست فیلترینگ بررسی مجدد شود. منبع: چندثانیه

دریافت 2 MB

265 33

About admin

admin

دیدگاهتان را بنویسید