اگر در امدادرسانی بین دو نفر، ناچار به انتخاب باشیم چه کسی در اولویت است؟

مبلغ نوشت: حضرت آیت الله العظمی جوادی املی به پرسشی درباره ترجیح در امدادرسانی پاسخ گفته است.

به گزارش «مبلغ»- متن پرسش و پاسخ مطرح شده بدین شرح است:

در مقام تزاحم امداد، ترجیح با چه مصدومینی می‌باشد؟ و معیارهای ترجیح چیست؟

1. اسلام بر کفر، عدل بر فسق، علم بر جهل، خدمت بر خیانت و …. سبب ترجیح در موارد تزاحم‌اند.

2. امداد اعلم بر امداد عالم، امداد اَعْدل بر امداد عادل، امداد اتقی بر امداد تقّی رجحان دارد.

About admin

admin

دیدگاهتان را بنویسید