ایران و یونیدو در مدیریت پسماندهای پزشکی همکاری می‌کنند

ایران و یونیدو در مدیریت پسماندهای پزشکی همکاری می‌کنند

[ad_1] “کاظم غریب‌آبادی” شامگاه پنجشنبه به خبرنگاران افزود: هزینه اجرای این پروژه که به‌ صورت سه جانبه میان یونیدو، چین و ایران اجرا خواهد شد و طرح مفهومی آن نیز به وزارت بهداشت ارائه شده است، افزون بر یک میلیون یورو است که تماماً از سوی یونیدو و چین تأمین می شود.  وی عنوان کرد که … Read more