سعدی آینه فرهنگ ایرانی با همه نیک و بدش است

سعدی آینه فرهنگ ایرانی با همه نیک و بدش است

[ad_1] محمد دهقانی، در نشست تخصصی «پیوند سعدی با فرهنگ ایرانی» که عصر روز یکشنبه ۳۱ فروردین ماه به صورت زنده از طریق اینستاگرام موسسه خانه کتاب پخش شد، گفت: کمتر کشوری در جهان است که تنوع فرهنگی قوم و اقلیم ایران را داشته باشد. ۱۴ قرن پیش، اتفاقی رخ داد و این بود که … Read more