عکاسی با موبایل، ادامه منطقی سیر تحولی این هنر است

عکاسی با موبایل، ادامه منطقی سیر تحولی این هنر است

[ad_1] محمود مروتی در گفت و گو با خبرنگار فرهنگی ایرنا درباره ضرورت عکاسی موبایلی در دوران معاصر با اشاره به پیشینه عکاسی، گفت: عکاسی در سیر تحول خود اتفاقاتی داشته و اکنون به عکاسی موبایلی رسیده‌ایم. در واقع بعد از چادر تاریک ابن‌هیثم و اتاق تاریک داوینچی و سپس دوربین‌های آینه‌دار در قرن هفدهم، در … Read more