روایت آماری نرخ فلاکت کرمانشاه در دهه ۹۰

روایت آماری نرخ فلاکت کرمانشاه در دهه ۹۰

[ad_1] شاخص فلاکت از شاخص های مهم اقتصادی است که نمایی کلی از وضعیت تورم، کسب و کار، تولید، رشد اقتصادی و حتی جرم و جنایت را نشان می دهد. این شاخص که از حاصل جمع نرخ تورم و نرخ بیکاری به دست می‌آید، بیانگر وضعیت رفاهی مردم است. از نظر اقتصاددانان، شاخص فلاکت یک شاخص … Read more

فراز و فرود نرخ تورم در ۳۰ سال گذشته

فراز و فرود نرخ تورم در ۳۰ سال گذشته

[ad_1] تازه ترین آمار نرخ تورم که توسط بانک مرکزی منتشر شده، نشان‌دهنده فراز و نشیب بالای این شاخص اقتصادی در طی سال‌های مختلف است. تلاش‌های گسترده دولت ها برای مهار تورم معمولا تاثیرات موقت و گذرا بر جای می گذارد؛ بدین معنا که برای مدتی کوتاه، نرخ تورم را پایین نگاه می‌دارد اما پس … Read more