روایت آماری نرخ فلاکت کرمانشاه در دهه ۹۰

روایت آماری نرخ فلاکت کرمانشاه در دهه ۹۰

[ad_1] شاخص فلاکت از شاخص های مهم اقتصادی است که نمایی کلی از وضعیت تورم، کسب و کار، تولید، رشد اقتصادی و حتی جرم و جنایت را نشان می دهد. این شاخص که از حاصل جمع نرخ تورم و نرخ بیکاری به دست می‌آید، بیانگر وضعیت رفاهی مردم است. از نظر اقتصاددانان، شاخص فلاکت یک شاخص … Read more

کنگره از رشد نرخ بیکاری در آمریکا خبر داد 

کنگره از رشد نرخ بیکاری در آمریکا خبر داد 

[ad_1] براساس وبسایت دفتر بودجه کنگره آمریکا که مسئولیت ارائه اطلاعات در مورد بودجه و اقتصاد به کنگره را دارد، در کنار افزایش نرخ بیکاری پیش بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی آمریکا بیش از ۷ درصد در سه ماهه دوم کاهش یابد.  دفتر بودجه کنگره همچنین پیش بینی می‌کند اثرات اقتصادی طولانی مدت ویروس کرونا … Read more