سرشماری بهاره قرقاول در زیستگاه‌های طبیعی گرگان

سرشماری بهاره قرقاول در زیستگاه‌های طبیعی گرگان

[ad_1] محسن محسنی روز شنبه به خبرنگار ایرنا اظهار داشت: در این مدت و با حضور میدانی کارشناسان و محیط بانان در زیستگاه های این پرنده در شصت کلاته، هزار پیچ ، جنگل های قرن آباد و جعفرآباد ، از طریق مشاهده مستقیم و طریق شنیدن آوا، آمار برداری قرقاول انجام شد. وی افزود: جمع … Read more