روزنامه ستاره ایران؛ منتقد تیزبین سیاست‌های رضاخان

روزنامه ستاره ایران؛ منتقد تیزبین سیاست‌های رضاخان

[ad_1] مطبوعات به عنوان ابزاری آگاهی دهنده و جهت بخش به افکار عمومی نقش غیرقابل انکاری در حرکت جوامع داشته اند. این موضوع در اوایل دوره رضاخان و مقارن با نخست وزیری وی فراز و فرودهایی داشت و مطبوعات در کنار جهت دهی به افکار عمومی، مشمول سیاست های سرکوبگرانه رضاخان شدند. حسین مکی درباره … Read more

فراز و فرودهای مختلف در حیات سیاسی حسن مستوفی

فراز و فرودهای مختلف در حیات سیاسی حسن مستوفی

[ad_1] مختصر بگویم میرزا حسن مستوفی الممالک رحمت الله علیه مردی بود رئوف، مهربان، در دوستی ثابت و از دشمنی رو گردان. بدی می‌دید، خوبی مـی کـرد. مناعت داشت، اما تکبر نداشت. گفتند کم اراده است، اراده و ثبات رأیی که او در جنگ بین الملل در مقابل سفارتین [روسیه و انگلیس] به ظهور رساند، … Read more