نگرانی کمیسیون اروپا از اقتدارگرایی در مجارستان به بهانه کرونا

نگرانی کمیسیون اروپا از اقتدارگرایی در مجارستان به بهانه کرونا

[ad_1] رویکرد «ویکتور اوربان» به بحران کرونا نگرانی هایی را در سراسر اروپا برانگیخته است. برخی دموکراسی این کشور را در معرض خطر می دانند. در این میان «اورسولا فون درلاین» رئیس کمیسیون اروپا می خواهد نظارت بیشتری بر فعالیت دولت ها انجام گیرد. وی در گفت وگو با نشریه «بیلدآم زونتاگ»، بوداپست را به … Read more