قانون جذب چیست ؟

قانون جذب حتماً با خود فکر می‌کنید بالاخره این قانون جذب چیست؟ و عملکرد آن چگونه است؟ باید این را بگوییم که قوانین طبیعی جهان (فیزیک و ریاضی و…) آن قدر دقیق هستند که ما می‌توانیم سفینه بسازیم و انسان را به کره ماه بفرستیم و حتی زمان و ثانیه فرود آمدن آن را هم … Read more