ایجاد ۵۰ دریاچه جدید در کشور پس از بارندگی‌های اخیر

ایجاد ۵۰ دریاچه جدید در کشور پس از بارندگی‌های اخیر

[ad_1] «قاسم تقی زاده خامسی» در صفحه اینستاگرام خود نوشت: بارندگی های اسفند و به خصوص فروردین تالاب های کشور را بین ۳۰ تا ۷۹ درصد پر کرده است. وی ادامه داد: سیلاب ها به ندرت مخرب هستند و اگر مداخله انسان در حریم و بستر رودخانه نباشد می تواند همیشه برای انسان و محیط زیست … Read more