خط ۲ قطار شهری کرج امسال خدماتدهی می کند

خط ۲ قطار شهری کرج امسال خدماتدهی  می کند

[ad_1] علی اصغر صلواتی روز یکشنبه  در گفت و گو  با اشاره به اینکه پروژه قطار شهری اولویت شورای پنجم بوده است، اظهار داشت: در شورای پنجم ۲۷۰ میلیارد تومان برای پروژه قطار شهری هزینه شده  که در مقایسه با دوره های گذشته و تمام هزینه هایی که از ابتدای شروع پروژه انجام شده ۲.۵ … Read more