مصرف آب در استان یزد ۳۰ درصد افزایش یافت

مصرف آب در استان یزد ۳۰ درصد افزایش یافت

[ad_1] محمد فاتحی بدون اشاره به اعداد و ارقام با اشاره به وضعیت فعلی کرونا نیاز به مصرف آب به خصوص در بحث شرب و بهداشت را یک ضرورت دانست و افزود: حساسیت تامین آب در شرایط بحرانی دو چندان شد. وی با بیان اینکه  یزد در منطقه گرم و خشک قرار دارد و با محدودیت منابع آب مواجه … Read more