والدین به فرزندان برای کاهش اضطراب ناشی از کرونا کمک کنند

والدین به فرزندان برای کاهش اضطراب ناشی از کرونا کمک کنند

[ad_1] دکتر بهنام بهراد استادیار روانشناسی سلامت پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش با برگردان و تلخیص مجموعه طبقه‌بندی شده‌ای از این واکنش‌ها و راه‌های مواجهه و مراقبت برای گروه‌های سنی کودکان، نونهالان و نوجوانان برگرفته از شبکه ملی استرس ترومایی کودکان (Nctsn-۲ مارچ ۲۰۲۰ ) کوشیده است تا والدین و مراقبین کودکان را در بهبود شرایط … Read more