زلزله زنگ خطر کرونا را به صدا درآورد

زلزله زنگ خطر کرونا را به صدا درآورد

[ad_1] گلستان در وضعیت سفید از نظر شیوع ویروس کرونا قرار داشت و برای همین از نظر وسایل و تجهیزات بهداشتی، مردم آمادگی نداشتند.  آنچه را که با زلزله در روستاهای گلستان گذشته است، در این گزارش ببینید. [ad_2] Source link