کارگران اصفهان خواهان اصلاح حداقل دستمزد در سال ۹۹ هستند

کارگران اصفهان خواهان اصلاح حداقل دستمزد در سال ۹۹ هستند

[ad_1] حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ بر اساس مصوبه چهارمین جلسه شورای عالی کار ۲۱ درصد افزایش یافت و به یک میلیون و  ۸۳۵ هزارتومان رسید.  اصغر برشان روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: حداقل دستمزد کارگران در هر سال بر اساس ماده ٤١ قانون کار باید بر پایه نرخ تورم و … Read more