تئاتر منبع ایجاد اتحاد برای یک کشور است

تئاتر منبع ایجاد اتحاد برای یک کشور است

[ad_1] داود فتحعلی بیگی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با اشاره به شرایط در خانه ماندن مردم اظهار داشت: برای ادامه حیات تئاتر در این روزهای تعطیلی می توانیم فعالیت های خود را در فضای مجازی بیشتر کنیم. وی افزود: وقتی نمی توان تجمعی کرد و هنرمندان بار دیگر گرد هم آیند می توانیم … Read more