دفاع مقدس یک دانشگاه انسان سازی بود

دفاع مقدس یک دانشگاه انسان سازی بود

[ad_1] به گزارش ایرنا، مطالعه خاطرات، شنیدن حال و هوای معنوی رزمندگان و از خودگذشتگی آنها در طول هشت سال جنگ تحمیلی می تواند تلنگری برای کسانی باشد که امروز بدنبال کمرنگ کردن این ارزش های معنوی در جامعه و منفعت های شخصی خود هستند.سردار هاشم آذربایجانی از جمله این افراد است که از سنین نوجوانی در … Read more