خطر شیوع کرونا در تنها پایگاه نظامی خارجی چین

خطر شیوع کرونا در تنها پایگاه نظامی خارجی چین

[ad_1] گزارش ها حاکی است چین و آمریکا که در این کشور دارای پایگاه های نظامی هستند تدابیر احتیاطی در نظر گرفته اند روزنامه ساوت چاینا از قول منابعی در ارتش چین آورده است همه ماموران و نظامیانی که در این پایگاه هستند باید اظهار نامه بهداشتی تهیه کنند. گزارش حاکی است شیوع کرونا در جیبوتی … Read more