شمس تبریزی؛ عارف و اندیشمندی ستُرگ در فرهنگ ایرانی- اسلامی

شمس تبریزی؛ عارف و اندیشمندی ستُرگ در فرهنگ ایرانی- اسلامی

[ad_1] در این جهان خاکی و در این سیاره افلاکی مردان و زنان بزرگی زیسته اند که فروغ اندیشه آنها از اعماق قرون و اعصار بر جامعه بشری و بر روح و روان انسان ها تابیده و برجان آدمیان نور و روشنی داده است. یکی از این افراد شمس الدین محمد ملک داد تبریزی نام … Read more