شکست کرونا با همدلی و کمک به خانواده های آسیب پذیر

شکست کرونا با همدلی و کمک به خانواده های آسیب پذیر

[ad_1] پس از شیوع ویروس کرونا در کشورهای مختلف و به خصوص ایران، همه بخش‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی تحت‌تاثیر قرار گرفته اند. البته آثار منفی شیوع این ویروس در بخش‌های اقتصادی بیشتر از دیگر قسمت ها مشهود است و از نظر کارشناسان این موضوع به دلیل درگیری مردم برای تامین نیازهای اساسی،است. در این … Read more