راه ۲ روستای چالوس همچنان بسته است

راه ۲ روستای چالوس همچنان بسته است

[ad_1] رانش زمینی که پنجشنبه شب گذشته به علت بارندگی رگباری در چالوس رخ داده بود سبب رانش زمین و انتقال املاح به کف جاده و انسداد راه ارتباطی ۶ روستای “فشکور”، پیچ دینو ” ، “انگوران ” ، “کنس دره ” ، “گیجان ” و “مکار ” شده بود. علی ردایی روز شنبه در … Read more