میرزا قاسمی، غذای سنتی کم خرج و خوشمزه

میرزا قاسمی، غذای سنتی کم خرج و خوشمزه

[ad_1] پس می توان میرزا قاسمی را همراه با نان تازه و یا برنج کته آماده و نوش جان کرد و طعم بی نظیر آن را در خاطرتان ماندگار کنید. حال که  هوس یک میرزا قاسمی رستورانی با سبک محلی و اصیل کرده باشید، تهیه این غذا بسیار ساده می باشد و شما می توانید … Read more