کمیسیون اروپا خواستار اقدام هماهنگ برای خروج از شرایط ویژه قرنطینه شد

[ad_1] کمیسیون اروپا در پیش‌نویس سندی که درباره کووید-۱۹ تنظیم کرده، آورده است: اینک زمان آن رسیده که راهبرد هماهنگی را برای خروج از شرایط ویژه برنامه ریزی کنیم. این راهبرد...