مصرف آهن اسفنجی از ۲۶.۹ میلیون تن فراتر رفت

مصرف آهن اسفنجی از ۲۶.۹ میلیون تن فراتر رفت

[ad_1] جداول آماری انجمن تولید کنندگان فولاد نشان می دهد میزان مصرف ظاهری آهن اسفنجی در سال ۹۷ برابر با ۲۵ میلیون و ۸۲۶ هزار تن بوده است. مصرف شمش فولادی آمارهای مورد بررسی گویای آن است که سال گذشته مصرف ظاهری شمش فولادی به رقم ۲۰ میلیون و ۳۳۷ هزار تن رسید و نسبت … Read more