ترامپیسم داخلی و خارجی در برابر این دولت ایستادند

ترامپیسم داخلی و خارجی در برابر این دولت ایستادند

[ad_1] در گزیده ای از گفت و گوی روزنامه آرمان ملی با سعید شریعتی فعال سیاسی اصلاح‌طلب، می خوانیم: سعید شریعتی فعال سیاسی اصلاح‌طلب در گفت‌وگو با «آرمان ملی» به بررسی ابعاد بیشتری از این موضوع پرداخته است که در ادامه می‌خوانید. آیا این فرضیه که مطرح می‌کنند مجلس آینده در روند کار دولت اختلال ایجاد می‌کند … Read more